Vi ønsker å gjøre vårt klimaavtrykk lavest mulig, og jobber aktivt med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi skal være sunne og bærekraftige virksomheter som skal holde selskapenes klimautslipp og forurensningsnivår på et så lavt nivå som muig.

REFERANSER

Vi er i gang med å bygge opp en ny nettside, av den grunn er ikke alle prosjekter representert på referanselistene.

Våre referanseprosjekt er delt i undermenyer, fordelt på BoligPartner-prosjekt og entreprenørprosjekt.