Vi ønsker å gjøre vårt klimaavtrykk lavest mulig, og jobber aktivt med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi skal være sunne og bærekraftige virksomheter som skal holde selskapenes klimautslipp og forurensningsnivår på et så lavt nivå som muig.

9016 JUPITERS VEI 14 OG 16 A-F - SATURN M6 SPESIAL

Første byggetrinn overlevert mai 2018, andre trinn overlevert februar 2019

Saturn M6, oppført av Bobygg Boligs søsterselskap, tilhørte serien "Prosjektboliger". Denne serien har pr. 01.01.18 utgått og blitt erstattet av "Et Godt Hjem".


Gå gjerne inn på vår nettside HER og se våre nye flermannsboliger. Vi har et bredt utvalg av boliger, alt fra to- til seksmannsboliger, for skrå eller flat tomt, med saltak eller pulttak.

Denne utgaven har som utgangspunkt dagens Saturn Summa, men er en noe mindre utgave med to soverom i alle leilighetene. Vi har også byttet ut saltaket med et pulttak.

Kontakt oss dersom du er interessert i flermannsboliger.