Vi ønsker å gjøre vårt klimaavtrykk lavest mulig, og jobber aktivt med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi skal være sunne og bærekraftige virksomheter som skal holde selskapenes klimautslipp og forurensningsnivår på et så lavt nivå som muig.

9019 MARKVEIEN - RAUMA SPESIAL

Overlevert november 2017

Rauma, oppført av BobyggBoligs søsterselskap, tilhørte serien "TA2". Denne serien har pr. 01.01.18 utgått og blitt erstattet av "Et Godt Hjem".


Gå gjerne inn på vår nettside HER og se våre nye flermannsboliger. Vi har et bredt utvalg av boliger, alt fra to- til seksmannsboliger, for skrå eller flat tomt, med saltak eller pulttak.

Kontakt oss dersom du er interessert i flermannsboliger.