Vi ønsker å gjøre vårt klimaavtrykk lavest mulig, og jobber aktivt med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi skal være sunne og bærekraftige virksomheter som skal holde selskapenes klimautslipp og forurensningsnivår på et så lavt nivå som muig.

ENTREPRENØR - PÅGÅENDE PROSJEKTER


Bobygg Bolig AS tar også på seg større og mindre entreprenøroppdrag for både private og offentlige byggherrer.

To tilbygg på en enebolig

Tilbygg for Nedre Nanset Borettslag

Pågående oppdrag uten billedmateriale:

- Ny heissjakt på Gokstad skole, Sandefjord

- Rehabilitering av enebolig i Båtstangveien, Sandefjord